amjs60885金沙-首页(欢迎您)

当前位置: 首页 > 金沙js333 > 职培学院

职业培训学院2020年寒假值班表

2019/12/31 16:05:46 次浏览 

西安理工大学2020年寒假值班表

 

单位名称:    职业培训学院                                      

日期

值班人员

电话

备注

固定电话

手机

1.13--1.23

左敏

82312575

13572231389


1.24--2.3

姚贵州

82312150

13759951799


2.4--2.16

刘卫红

82313327

15332318916


2.17--2.28

徐红梅

82313486

15332318915


说明:1.假期值班人员在值班期间请保持电话畅通;

    2.各单位假期值班期间,如有带班领导,请在“备注”栏中注其姓名及电话。